Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2011

ΤΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2011 (+ η συναρπαστική συνέχεια)

Να λοιπόν πάλι μια ανάρτησή μου έπειτα από πολύ καιρό (και όχι "μετά πολύ καιρό").
Σύμφωνα με το βιβλίο "Λάθη στη χρήση της γλώσσας μας" τόμος Β', σελ. 61, το "πριν" συνοδεύεται πάντα από την πρόθεση "από", ενώ το "μετά" από έναρθρο όνομα ή αριθμητικό απόλυτο, χωρίς τίποτα περισσότερο (το "από" περισσεύει). Στην περίπτωση χρήσης άναρθρου, αντικαθιστούμε το "μετά" με το "ύστερα" ή το "έπειτα".
Να εξηγήσω :
"Μετά από το Πάσχα" είναι λάθος, το σωστό είναι "Μετά το Πάσχα".
"Πριν το χάραμα", "πριν λίγο", "πριν χρόνια" είναι λάθος, τα σωστά είναι "Πριν από το χάραμα", "πριν από χρόνια", "πριν από λίγο".
"Μετά άκαρπες διαπραγματεύσεις" γίνεται "Ύστερα (ή έπειτα) από άκαρπες διαπραγματεύσεις", "μετά πολύ καιρό" γίνεται όπως το διαβάσατε παραπάνω, ενώ για "ιστορικούς λόγους" διατηρούνται …